Thursday, 23/09/2021 - 08:54|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN ĐÔ LƯƠNG
 • Nguyễn Tất Tây
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng Phòng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc Sỹ Quản lý giáo dục
  • Điện thoại:
   0987004763
  • Email:
   taynt.dl@nghean.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Lĩnh vực phụ trách:

   -  Phụ trách chung.

   - Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực: Tổ chức cán bộ, đối ngoại, Tài chính; Thanh tra, Thống kê kế hoạch, Thi đua- khen thưởng, kỷ luật, tuyên truyền phòng chống tham nhũng, Xây dựng đời sống văn hoá; Phụ trách giáo dục Trung học cơ sở; Chỉ đạo xây dựng trường chuẩn quốc gia bậc THCS. Chỉ đạo việc quản lý, khai thác, sử dụng thư viện, thiết bị của các trường THCS.

 • Nguyễn Văn Hải
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0966396051
  • Email:
   hainv.dl@nghean.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Lĩnh vực phụ trách:  Phụ trách giáo dục Mầm non; Giáo dục tiểu học

   - Công đoàn và các đoàn thể, mặt trận.

   - Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực: Công nghệ thông tin, Chỉ đạo tổng hợp Phổ cập giáo dục toàn ngành; Giáo dục môi trường; giáo dục pháp luật – ATGT; Cơ sở vật chất thiết bị trường học và cơ quan phòng GD&ĐT; Phòng cháy chữa cháy, phòng chống bão lụt; Vì sự tiến bộ phụ nữ; PCGD MN cho trẻ 5 tuổi; Kiểm định chất lượng GDMN; Phụ trách Chỉ đạo xây dựng trường chuẩn quốc gia bậc Mầm non; Phụ trách bậc Tiểu học.