Thursday, 22/10/2020 - 12:51|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN ĐÔ LƯƠNG
 • Nguyễn Tất Tây
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng Phòng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc Sỹ Quản lý giáo dục
  • Điện thoại:
   0987004763
  • Email:
   taynt.dl@nghean.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Lĩnh vực phụ trách:

   -  Phụ trách chung.

   - Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực: Tổ chức cán bộ, đối ngoại, Tài chính; Thanh tra, Thống kê kế hoạch, Thi đua- khen thưởng, kỷ luật, tuyên truyền phòng chống tham nhũng, Xây dựng đời sống văn hoá; Phụ trách giáo dục Trung học cơ sở; Chỉ đạo xây dựng trường chuẩn quốc gia bậc THCS. Chỉ đạo việc quản lý, khai thác, sử dụng thư viện, thiết bị của các trường THCS.

 • Nguyễn Xuân Thanh.
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ Quản lý
  • Điện thoại:
   0914445488  - 0985915405
  • Email:
   thanhnx.dl@nghean.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Lĩnh vực phụ trách:  Phụ trách giáo dục Tiểu học.

   - Chỉ đạo công tác chính trị tư tưởng, công tác Đảng trường học.

   - Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực: Giáo dục thường xuyên, Nghiên cứu khoa học, An ninh trật tự trường học, Chỉ đạo xây dựng trường chuẩn quốc gia của cấp tiểu học và toàn ngành, Giáo dục thể chất, Y tế học đường, Đoàn đội trường học. Kiểm định chất lượng Tiểu học, Phụ trách phổ cập GDTH – Xoá mù chữ. Chỉ đạo việc quản lý, khai thác, sử dụng thư viện, thiết bị của các trường Tiểu học. Công tác Sữa học đường

 • Nguyễn Văn Hải
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0966396051 và 0942486909
  • Email:
   hainv.dl@nghean.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Lĩnh vực phụ trách:  Phụ trách giáo dục Mầm non.

   - Công đoàn và các đoàn thể, mặt trận.

   - Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực: Công nghệ thông tin, Chỉ đạo tổng hợp Phổ cập giáo dục toàn ngành; Giáo dục môi trường; giáo dục pháp luật – ATGT; Cơ sở vật chất thiết bị trường học và cơ quan phòng GD&ĐT; Phòng cháy chữa cháy, phòng chống bão lụt; Vì sự tiến bộ phụ nữ; PCGD MN cho trẻ 5 tuổi; Kiểm định chất lượng GDMN.

   - Phụ trách Chỉ đạo xây dựng trường chuẩn quốc gia bậc Mầm non.