• :
 • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN ĐÔ LƯƠNG
 • Nguyễn Thái Quang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   098256160
  • Email:
   quangnt.dl@nghean.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Lĩnh vực phụ trách:

    Phụ trách chuyên môn THCS; Công tác khảo thí, Kiểm định chất lượng; Công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia cấp THCS; Công tác Giáo dục thể chất; Công tác ANTT trường học, ATGT, PCCC, PCBL, Giáo dục pháp luật; Công tác đội trường học, GD NGLL; Cơ sở vật chất phòng giáo dục.

 • Đào Thị Liêm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0979 917 218
  • Email:
   Liemdt.dl@nghean.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Lĩnh vực phụ trách: 

   Bồi dưỡng đội ngũ giáo viên; Triển khai các hội thi, các chuyên đề của Giáo viên về giáo dục mầm non; Nghiên cứu khoa học, bồi dưỡng thường xuyên cho đội ngũ CBGVMN;  Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. Theo dõi thực hiện các cuộc vận động và các phong trào thi đua; Phổ cập giáo dục Mầm non cho trẻ mầm non cho trẻ em 5 tuổi; Theo dõi các hoạt động trường MN tư thục; nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập, tư thục; Phụ trách chuyên môn Nhà trẻ; Thủ quỹ Phòng GD&ĐT.

 • Nguyễn Văn Hải
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0966396051
  • Email:
   hainv.dl@nghean.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Lĩnh vực phụ trách:  Phụ trách giáo dục Mầm non; Giáo dục tiểu học

   - Công đoàn và các đoàn thể, mặt trận.

   - Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực: Công nghệ thông tin, Chỉ đạo tổng hợp Phổ cập giáo dục toàn ngành; Giáo dục môi trường; giáo dục pháp luật – ATGT; Cơ sở vật chất thiết bị trường học và cơ quan phòng GD&ĐT; Phòng cháy chữa cháy, phòng chống bão lụt; Vì sự tiến bộ phụ nữ; PCGD MN cho trẻ 5 tuổi; Kiểm định chất lượng GDMN; Phụ trách Chỉ đạo xây dựng trường chuẩn quốc gia bậc Mầm non; Phụ trách bậc Tiểu học.