Thứ năm, 22/10/2020 - 12:40|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN ĐÔ LƯƠNG
 • Tăng Lâm Tài
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0972 683 777
  • Email:
   taitl.dl@nghean.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách chuyên môn Tiểu học; Phụ trách công tác xây dựng CSVC các trường học bậc Tiểu học; Phần mềm ĐGCL TH EQMS; Xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia bậc Tiểu học; Nghiên cứu khoa học; Công tác bán trú tiểu học, công tác bảo hiểm y tế. Phổ cập giáo dục cấp Tiểu học; Y tế trường học, hiến máu nhân đạo, chương trình sữa học đường;

 • Nguyễn Xuân Thanh.
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng Phòng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Điện thoại:
   0914445488  - 0985915405
  • Email:
   thanhnx.dl@nghean.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Lĩnh vực phụ trách:  Phụ trách giáo dục Tiểu học.

   - Chỉ đạo công tác chính trị tư tưởng, công tác Đảng trường học.

   - Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực: Giáo dục thường xuyên, Nghiên cứu khoa học, An ninh trật tự trường học, Chỉ đạo xây dựng trường chuẩn quốc gia của cấp tiểu học và toàn ngành, Giáo dục thể chất, Y tế học đường, Đoàn đội trường học. Kiểm định chất lượng Tiểu học, Phụ trách phổ cập GDTH – Xoá mù chữ. Chỉ đạo việc quản lý, khai thác, sử dụng thư viện, thiết bị của các trường Tiểu học. Công tác Sữa học đường.

 • Trần Thị Như Ngọc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0914531698
  • Email:
   ngocttn.dl@nghean.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Lĩnh vực phụ trách: 

    Phụ trách chuyên môn Tiểu học; chỉ đạo chuyên môn khối 1,2,3; Phụ trách bồi dưỡng đội ngũ giáo viên tiểu học; Công tác nghiên cứu khoa học, Bồi dưỡng thường xuyên Tiểu học, công tác giáo dục NGLL; Phổ cập giáo dục tiểu học; Thông tin 2 chiều