• :
 • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN ĐÔ LƯƠNG
 • Nguyễn Duy Nam
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0986476797
  • Email:
   namnd.dl@nghean.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Lĩnh vực phụ trách:

   - Phụ trách giáo dục Trung học cơ sở.

   Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực:

   - Công nghệ thông tin; Giáo dục thường xuyên; Nghiên cứu khoa học; An ninh trật tự trường học; Giáo dục thể chất; Giáo dục Nghề nghiệp-Hướng nghiệp; Chỉ đạo việc quản lý, khai thác, sử dụng thư viện, thiết bị của các trường THCS;

   - Phòng cháy chữa cháy, phòng chống bão lụt; Vì sự tiến bộ phụ nữ; Giáo dục môi trường; giáo dục pháp luật ATGT.

 • Nguyễn Thái Quang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   098256160
  • Email:
   quangnt.dl@nghean.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Lĩnh vực phụ trách:

    Phụ trách chuyên môn THCS; Công tác khảo thí, Kiểm định chất lượng; Công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia cấp THCS; Công tác Giáo dục thể chất; Công tác ANTT trường học, ATGT, PCCC, PCBL, Giáo dục pháp luật; Công tác đội trường học, GD NGLL; Cơ sở vật chất phòng giáo dục.

 • Lê Công Minh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0979719451
  • Email:
   minhlc.dl@nghean.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Lĩnh vực phụ trách: 

   Phụ trách chuyên môn THCS; Công tác nghiên cứu khoa học; Công tác BDTX, bồi dưỡng đội ngũ toàn ngành; Phụ trách Trung tâm Học tập cộng đồng; Quản lý dạy thêm, học thêm.

 • Nguyễn Thị Minh Quý
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Điện thoại:
   0915125540
  • Email:
   quynm.dl@nghean.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Lĩnh vực phụ trách: 

    Phụ trách chuyên môn THCS, Tiếng Anh THCS, Tiểu học, MN; Phụ trách Công nghệ thông tin; Phần mềm Vnedu; Phụ trách Phổ cập THCS, Chủ trì tham mưu, kết nối Phổ cập giáo dục các cấp học; Phụ trách các dự án sách thiết bị THCS; Tin học, Ngoại ngữ Mầm non, Tiểu học, THCS. Theo dõi việc quản lý, khai thác, sử dụng thư viện, thiết bị của các trường THCS; Quản trị Website của Phòng giáo dục.