Monday, 06/07/2020 - 12:44|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN ĐÔ LƯƠNG
Thông tin chi tiết:
Nguyễn Tất Tây
Trưởng Phòng Nguyễn Tất Tây
Ngày tháng năm sinh 15/08/1973
Giới tính Nam
Học hàm, học vị Thạc Sỹ Quản lý giáo dục
Trình độ Thạc Sỹ Quản lý giáo dục
Thuộc về bộ phận Tổ THCS
Địa chỉ Xã Tân Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An
Điện thoại 0987004763
Email taynt.dl@nghean.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu sơ bộ

Lĩnh vực phụ trách:

-  Phụ trách chung.

- Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực: Tổ chức cán bộ, đối ngoại, Tài chính; Thanh tra, Thống kê kế hoạch, Thi đua- khen thưởng, kỷ luật, tuyên truyền phòng chống tham nhũng, Xây dựng đời sống văn hoá; Phụ trách giáo dục Trung học cơ sở; Chỉ đạo xây dựng trường chuẩn quốc gia bậc THCS. Chỉ đạo việc quản lý, khai thác, sử dụng thư viện, thiết bị của các trường THCS.

Lĩnh vực phụ trách:

-  Phụ trách chung.

- Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực: Tổ chức cán bộ, đối ngoại, Tài chính; Thanh tra, Thống kê kế hoạch, Thi đua- khen thưởng, kỷ luật, tuyên truyền phòng chống tham nhũng, Xây dựng đời sống văn hoá; Phụ trách giáo dục Trung học cơ sở; Chỉ đạo xây dựng trường chuẩn quốc gia bậc THCS. Chỉ đạo việc quản lý, khai thác, sử dụng thư viện, thiết bị của các trường THCS.