Thứ năm, 23/09/2021 - 08:44|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN ĐÔ LƯƠNG
 • Nguyễn Đăng Cường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Điện thoại:
   0983229074
  • Email:
   cuongnd.dl@nghean.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Lĩnh vực phụ trách:

   - Phụ trách công tác Tổ chức cán bộ.

   - Phụ trách công tác thanh tra giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo.

 • Nguyễn Đình Tiệp
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0975155291
  • Email:
   tiepnd.dl@nghean.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Lĩnh vực phụ trách: 

   Phụ trách công tác Thống kê - Kế hoạch; Phụ trách các đề án, quy hoạch, kế hoạch ngắn hạn, dài hạn; Kiên cố hoá trường học; Phụ trách Công tác thanh tra, kiểm tra chuyên môn; Công tác Văn phòng, Thi đua- Khen thưởng; Công tác tuyển sinh.