Thursday, 13/08/2020 - 06:21|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN ĐÔ LƯƠNG
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

QUYẾT ĐỊNH V/v thành lập Hội đồng chuyên môn THCS năm học 2017 – 2018

QUYẾT ĐỊNH V/v thành lập Hội đồng chuyên môn THCS năm học 2017 – 2018

 
  

 

TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  HUYỆN ĐÔ LƯƠNG

 

            Căn cứ Nghị định số 115/2010/NĐ – CP ngày 24/ 12/2010 của Chính phủ về Quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về Giáo dục;

Căn cứ Quyết định số 11/QĐ-UBND ngày 28/12/2016 của UBND huyện Đô Lương về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đô Lương;

          Căn cứ vào Hướng dẫn số 332 /PGD&ĐT-THCS ngày 06/9/2017 về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục THCS năm học 2017 - 2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đô Lương;

Theo đề nghị của bộ phận chuyên môn THCS,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Nay thành lập Hội đồng chuyên môn THCS năm học 2017 - 2018 gồm các ông (bà) có tên sau:

1. Ông: Dương Xuân Chất        - Phó trưởng phòng GD&ĐT    -  Chủ tịch hội đồng 

2. Bà: Nguyễn Thị Hồng Kiên  - HT THCS Lý Nhật Quang      -  Phó CT  hội đồng 

2. Ông:  Lê Công Minh             - Chuyên viên phòng GD&ĐT  -  Phó CT  hội đồng 

3. Ông: Nguyễn Thái Quang     - Chuyên viên phòng GD&ĐT  -  Phó CT  hội đồng 

4. Bà: Nguyễn Thị Minh Quý   - Chuyên viên phòng GD&ĐT  -  Phó CT  hội đồng 

5. Các thành viên hội đồng (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Hội đồng chuyên môn có nhiệm vụ tổ chức thực hiện tiếp thu chuyên đề, chỉ đạo, tư vấn, kiểm định chất lượng, kiểm tra đánh giá hoạt động chuyên môn của các trường và giáo viên THCS trong toàn huyện.

 Điều 3.  Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hiệu trưởng các trường THCS, các bộ phận liên quan và các ông, bà có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết  định này.                   


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết