• :
  • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN ĐÔ LƯƠNG
NGÀNH GIÁO DỤC ĐÔ LƯƠNG 50 NĂM MỘT CHẶNG ĐƯỜNG

NGÀNH GIÁO DỤC ĐÔ LƯƠNG 50 NĂM MỘT CHẶNG ĐƯỜNG

Ngày đăng: (06/04/2013)   Lượt xem: 1056
Năm mươi năm qua cùng với sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế xã hội huyện nhà, được sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền và của toàn xã hội ngành giáo dục Đô Lương luôn không ngừng phát triển ...