Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ lĩnh vực giáo dục chính trị tư tưởng, an ninh trường học, pháp chế, DCCS và DVCQ năm học 2022 – 2023

Tham dự Hội nghị, tại điểm cầu của Sở Giáo dục và Đào tạo có đồng chí Đào Công Lợi – Phó Giám đốc Sở GD&ĐT; đại diện lãnh đạo các phòng thuộc Sở, Công đoàn ngành, cùng lãnh đạo và chuyên viên phòng Chính trị tư tưởng. Tại điểm cầu các huyện, thành phố, thị xã có đại diện lãnh đạo các phòng GD&ĐT; chuyên viên phụ trách các lĩnh vực liên quan, Hiệu trưởng và Bí thư Đoàn trường các trường THPT, Giám đốc các trung tâm GDTX, GDNN-GDTX.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Đào Công Lợi – Phó Giám đốc Sở GD&ĐT nhấn mạnh công tác giáo dục chính trị, đạo đức, lối sống, an ninh, an toàn trường học đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc xây dựng môi trường giáo dục, là điều kiện tiên quyết để thực hiện hoạt động dạy học, giáo dục. Trong những năm gần đây, toàn ngành đã luôn nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp để xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, góp phần quan trọng vào thành tích chung của toàn ngành.

(Đ/c Đào Công Lợi – Phó Giám đốc Sở GD&ĐT phát biểu chỉ đạo Hội nghị)

 

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Tuất – Phó Trưởng Phòng Chính trị tư tưởng đã báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ lĩnh vực năm học 2021 – 2022 và triển khai 10 nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022 – 2023. Trong đó, yêu cầu các phòng GD&ĐT, các cơ sở giáo dục cần chú trọng đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chủ động theo dõi, nắm bắt tình hình chính trị, tư tưởng của cán bộ, giáo viên, học sinh; tăng cường triển khai xây dựng văn hóa học đường; đổi mới công tác giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống; nâng cao hiệu quả hỗ trợ tư vấn tâm lý, công tác xã hội, công tác phối hợp nhà trường, gia đình, xã hội; bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện. Bên cạnh đó cần thực hiện tốt hơn nữa công tác dân chủ tại cơ sở và công tác dân vận chính quyền.

(Đ/c Nguyễn Trọng Bé – Trưởng Phòng CTTT trao đổi tại Hội nghị)

 

Hội nghị cũng dành thời gian để các đại biểu trao đổi và thảo luận về những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị, đạo đức, lối sống, an ninh, an toàn trường học tại địa phương, đơn vị. Đồng thời, các đại biểu đưa ra những kiến nghị, đề xuất giải pháp nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ trong năm học, trong đó tập trung các nội dung trọng tâm: công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, nhà giáo; giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh; công tác phối hợp giữa gia đình, nhà trường, xã hội trong giáo dục học sinh; công tác tư vấn tâm lý và việc thực hành bộ quy tắc ứng xử nhằm nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường…

Kết luận Hội nghị, đồng chí Đào Công Lợi – Phó Giám đốc Sở GD&ĐT trao đổi thêm các ý kiến và định hướng một số nội dung triển khai trong thời gian tới như: đẩy mạnh công tác truyền thông, chăm lo xây dựng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, văn hoá ứng xử, công tác an ninh an toàn trường học; nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo; kiện toàn nâng cao chất lượng Ban an ninh trường học; phối hợp với các tổ chức đoàn thể, chính trị xã hội ở địa phương để xây dựng môi trường giáo dục; chú trọng xây dựng các mô hình điển hình để nhân rộng, lan toả và tuyên dương kịp thời; tổ chức phát động các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/1982)./.

 

Bùi Thị Quỳnh Biển