Tập huấn chuyên đề nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ quản lý và giáo viên mầm non năm học 2022-2023

 

Đ/c Nguyễn Văn Khoa – PGĐ Sở GD&ĐT Nghệ An phát biểu khai mạc

 

 Nội dung bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ quản lý và giáo viên mầm non, tập trung các chuyên đề: Nghệ thuật giáo tiếp Sư phạm cho giáo viên mầm non; Đổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn; Bồi dưỡng đổi mới sinh hoạt chuyên môn theo hình thức nghiên cứu bài học; Hướng dẫn xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động tổ chuyên môn; Giáo dục kỹ năng tiền học đường cho trẻ em khuyết tật học hòa nhập tại các cơ sở GDMN; Hướng dẫn lồng ghép giáo dục ATGT cho trẻ trong thực hiện Chương trình GDMN phù hợp với thực tiễn địa phương; Hướng dẫn thực hiện trường học an toàn theo Thông tư 45/2021/TT-BDG&ĐT và an toàn phòng chống dịch Covid-19 khi tổ chức chăm sóc giáo dục trẻ tại các cơ sở GDMN; Xây dựng môi trường cho trẻ làm quen với tiếng Anh; Hướng dẫn tổ chức hoạt động ngoài giờ chính khóa; Ứng dụng CNTT chuyển đổi số, trong GDMN.

 

 

 

Qua 3 ngày tập huấn các đại biểu về tham dự tập huấn tiếp thu các nội dung rất nghiêm túc, cùng trao đổi thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác quản lý, chỉ đạo, thực hiện các nội dung liên quan với các giảng viên để tháo gỡ các nội dung còn vướng mắc tại cơ sở. Kết thúc lớp tập huấn Ban tổ chức đã lấy ý kiến nhận xét về chất lượng lớp tập huấn và đề xuất nội dung cần bồi dưỡng, tập huấn lần sau qua phiếu khảo sát.

                                                                        

                                                         Nguyễn Thị Hải Yến, Phòng GDMN